ĒKU PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

Kompānija “O.A.G.Projekti” sniedz pilnu pakalpojumu klāstu daudzdzīvokļu māju, valsts iestāžu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Mēs aktīvi sekojam izmaiņām nozarē un nodrošinām efektīvus risinājumus, piedāvājot optimālākās metodes mājas, iestāžu pārvaldīšanā.

Vispieprasītākā sadarbības forma ir abonēšanas pakalpojums, kas nozīmē fiksētu mēneša maksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šāda sadarbība ļauj nepārtraukti veiksmīgi nodrošināt ēkas tehnisko un finanšu pārvaldību, tekošo un kapitālo remontdarbu veikšanu.

Mēs piedāvājam pilnu tehnisku un finanšu daudzdzīvokļu, denacionalizētu māju, valsts iestāžu un komerciālo objektu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

Parvaldisana

Teritorijas labiekārtošana

Ēkas pieguļošā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārā kopšana

Logu un fasāžu mazgāšana

Deratizācija un dezinsekcija

Visu inženiersistēmu, tai skaitā apkures sistēma, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektroapgāde, diennakts avārijas apkalpošana

Mājas konstrukciju, inženiersistēmu un aprīkojumu apkalpošana, kā arī to remonts

Remontdarbu plānu sastādīšana un remontdarbu tāmju analīze

Remontdarbu organizācija un kontrole

Finanšu uzskaites organizācija

Ikmēneša iedzīvotāju rēķinu sagatavošana

Norēķinu administrēšana ar pakalpojumu sniedzējiem

Ēku lietas vešana

Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Parādu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem piedziņa, tai skaitā klientu pārstāvība tiesu iestādēs

Īpašnieku kopsapulču organizēšana un rīkošana

Ikgadēju ieņēmumu-izdevumu tāmju sastādīšana (budžets)

Ikgadēja detalizēta atskaite iedzīvotājiem par naudas līdzekļu plūsmu

Īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atkarībā no klienta darbības specifikas, katrā gadījumā tiek izstrādāts īpašs veicamo darbu plāns.