BŪVJU TEHNISKĀ APSEKOŠANA, BŪVEKSPERTĪZE

Veicot būvju tehnisko apsekošanu, O.A.G.Projekti speciālisti apzina un izvērtē būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko stāvokli. Iegūtie dati sniedz nozīmīgu informāciju būves īpašniekiem, īrniekiem, uzturētājiem vai potenciālajiem pircējiem.

Būvju tehniskā apsekošana tiek veikta periodiski būves ekspluatācijas laikā, atbilstoši tās izmantošanas veidam, pirms būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu projektēšanas, pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma vai konservācijas), kā arī pēc avārijas, ugunsgrēka vai citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Ieguvumi, ko sniedz būvju tehniskā apsekošana

 • Vispusīga informācija par būves patieso stāvokli
 • Precīza un pamatota informācija par būves, tās daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko stāvokli
 • Veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstība normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
 • Iespēja ēkas stāvokļa uzlabošanas pasākumus plānot atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem
 • Ēkas vērtības paaugstināšana potenciālo pircēju vai īrnieku acīs, apliecinājums apsaimniekotāju izdevumu un darbības pamatotībai
 • Ieteikumi un rekomendācijas apsaimniekotājiem un īrniekiem pareizai ēkas ekspluatācijai, kā arī iekārtu un būves daļu ilgmūžības palielināšanai
Buvju tehniska apsekosana

“O.A.G.Projekti” veic apsekošanu un ekspertīzi objektos:

Ēkās vai būvēs:

 • Dzīvojamās mājas
 • Nedzīvojamās ēkas
 • Viesnīcas
 • Biroju ēkas
 • Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
 • Satiksmes un sakaru ēkas
 • Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
 • Ēkas plašizklaides pasākumiem
 • Izglītības, veselības aprūpes iestādes vai slimnīcas
Buvekspertize2