BŪVDARBU VADĪŠANA

Uzņēmuma speciālistu veiktā projektu vadība projektēšanas laikā nodrošina, ka projektēšanas laikā maksimāli tiek ņemtas vērā sākotnējās Pasūtītāja izvirzītās prasības. Uzņēmums piedāvā organizēt un vadīt projektēšanas sapulces, pārbaudīt projekta dokumentācijas atbilstību projektēšanas uzdevumam, izskatīt projekta tehniskos risinājumus, izvēloties Pasūtītājam piemērotākās alternatīvas, atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm un budžeta iespējām.

Projektu vadība būvniecības laikā ietver plašu pakalpojumu spektru, piemēram, būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un to protokolēšanu, būvniecības termiņu un izmaksu kontroli, pilnu būvuzņēmēja saistību izpildes kontroli, izpilddokumentācijas izstrādes kontroli un lietvedību.

Uzņemamies izstrādāt kopējo projekta budžetu, veikt materiālu sagādes un darbu koordināciju (sadarbību ar arhitektu, interjeristu, apakšuzņēmējiem –būvnieku, elektriķi, santehniķi, galdnieku u.c.), saskaņošanu ar institūcijām, procesa kontroli un atskaišu sagatavošana par katru vienību un projektu kopumā.

Buvdarbu vadisana

BŪVNIECĪBA

Pateicoties mūsu projektu vadītāju augstajai profesionalitātei, kā arī mūsu būvdarbu vadītāju kompetencei un pieredzei, sadarbībā ar vadošajiem Latvijas būvniecības speciālistiem spējām realizēt gan civilās būvniecības (dzīvojamās mājas, biroju un tirdzniecības centri, sabiedriskas ēkas, sporta halles), gan industriālās būvniecības (cehi, noliktavas, ražotnes) objektus.

 
Buvnieciba